Czym jest Blockchain?

Jakby się cofnąć parę dobrych lat wstecz, kiedy to w bankach transakcje były zapisywane na kartce papieru, wszystko znajdowało się w jednej wielkiej książce rozrachunkowej. Taką nowoczesną książką jest właśnie Blockchain , lecz obawy o to, że coś w niej przepadnie na szczęście nie ma ?

 „ Blockchain lub łańcuch bloków  – zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, służąca do księgowania poszczególnych transakcji zakodowana za pomocą algorytmów kryptograficznych. W istocie blockchain to swoisty zdecentralizowany i rozproszony rejestr transakcji lub mówiąc inaczej jest to zdecentralizowana platforma transakcyjna. Blockchain to publiczny i jawny rejestr do którego dostęp może uzyskać każdy” cyt. Wikipedia

A więc jest to rozproszony system służący do przechowywania i wysyłania informacji ( zawartych w blokach ) nie mający centralnej jednostki sterującej – dzięki czemu nikt tego systemu nie może wyłączyć.

Blok jest to zestaw informacji w którym zawarte są transakcje, oznaczenie czasu jak i również numer danego bloku oraz wynik szyfrowania poprzedniego bloku co utwierdza nas w tym , że dane wcześniejszego bloku nie mogą być edytowane.

Bardzo proste zobrazowanie jak wyglądają transakcje w łańcuchu bloków.

 

Ciekawym faktem jest to , że  łańcuch bloków może mieć wykorzystanie w wielu branżach m.in. :

  • Bankowości – jako ulepszonej księgi rachunkowej
  • Finansowej – w obsłudze różnorakich transakcji
  • Publicznej administracji – jako system uwierzytelniania dokumentów czy obieg elektronicznych faktur
  • Energetycznej – do rozliczania kupna-sprzedaży energii pomiędzy producentami a klientami

 

We wcześniejszej zakładce o kryptowalutach wspomniałem o Bitcoinie. Tak naprawdę podstawą działa tej kryptowaluty jest jego własny łańcuch bloków , a więc nie musimy się głowić co było pierwsze, tak jak w tym przypadku – kura czy jajko ?

Po więcej informację o Bitcoinie zapraszam dalej ! -> Kliknij tutaj.